• Strada Bibescu Vodă nr. 2 București, Piața Unirii, Sector 4
  • office@pro-conta.ro
  • Program functionare: 10:00 – 18:00
Thumb

EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ

Conformarea în raport cu legislaţia în vigoare, raportările financiare permanente corecte, modul de calcul pentru impozite şi taxe asociate afacerii deţinute sunt doar câteva elemente ce asigură liniştea factorilor responsabili dintr-un business. Expertizele contabile externalizate nu vor face decât să garanteze analize complexe şi corecte pentru modul în care sunt reflectate în documente şi în evidenţe contabile situaţii de natură financiar contabilă.

Dacă discutăm despre expertize contabile extrajudiciare, acestea au loc direct între părţile aflate deja în litigiu, în fără oricăror intervenţii judecătoreşti. Se urmăreşte stabilirea adevărului şi a legalităţii în raporturile de activitate, se efectuează pe bază de contract, în afara unor procese civile, penale, nu au calitatea de probe în justiţie, dar au calitatea de argumente când se susţine solicitarea de către terţe părţi, a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară.

Litigiille se vor rezolvă aşa pe cale amiabilă. Acest tip de expertize se vor efectua doar de către experţi contabili în afara unor proceduri reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei.

Se stabilesc nişte obiective clare şi se emite raportul de expertiză pentru utilizarea ulterioară. Experţii contabili controlează registrele, conturi, acte justificative de la agenţi economici, în aşa fel încât să furnizeze date pentru o regularizare echitabilă a situaţiei. Serviciile noastre de expertiză contabilă extrajudiciară sunt:

Certificarea bilanțurilor contabile

Asigurarea calității, realității, exactității și realității anumitor informații

Verificarea conturilor de aport la capital, împrumuturi societate

Verificarea calcului dividendelor

Verificarea contabilității

Verificarea calculării impozitelor

Verificarea calculării și evidenței TVA-ului

Verificarea declarației recapitulative D390 (achiziții intracomunitare)