office@pro-conta.ro
UTILE
Noutăți
http://pro-conta.ro/wp-content/uploads/2013/11/tanar.jpg
Tinerii cu studii în finanţe câştigă peste 400 de euro la început de carieră
Specialiştii în finanţe care abia ies de pe băncile facultăţilor pot câştiga încă din primul an de activitate salarii mai mari cu aproape 100 de euro faţă de venitul mediu net pe economie al angajaţilor români, care este de aproximativ 350 de euro net lună. Salariile celor care lucrează de mai puţin de un an […]

Înființare SRL si SRL-D

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • copie a actului de proprietate asupra spaţiului unde va fi stabilit sediul social
 • 3 variante de denumire a firmei
 • executie in 2-3 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Înfiinţare SRL de catre studenţi

Acte necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • copie a actului de proprietate asupra spaţiului unde va fi stabilit sediul social
 • 3 variante de denumire a firmei
 • adeverinţa din partea instituţiei de învăţământ superior (acreditată de statul român) din care să rezulte îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii
  • asociatul în cauză urmează cursuri de lungă sau scurtă durată;
  • asociatul în cauză se afla cel puţin în anul II de studiu şi nu are restante;
  • asociatul în cauză nu are peste 30 de ani.
 • executie in 2-3 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Deschidere punct de lucru

Acte necesare pentru deschidere punct de lucru/sediu secundar:

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • copie a actului de proprietate asupra spaţiului unde se va deschide punctul de luicru
 • copie a contractului de inchiriere asupra spatiului unde se va deschide punctul de lucru
 • stampila societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Închidere punct de lucru

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • certificatul constatator în original pentru punctul de lucru care urmează să fie închis
 • ștampila societăţii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Schimbare sediu social

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • certificatul de înregistrare în original
 • certificatul constatator pentru sediul social în original
 • copie a actului de proprietate asupra spaţiului unde va fi stabilit sediul social
 • copie dupa contractul de comodat sau de inchiriere asupra noului sediu social
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Schimbare denumire societate

Acte necesare:

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • certificatul de înregistrare în original
 • toate certificatele emise de Registru pe vechea denumire
 • trei variante pentru noua denumire a societăţii
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Schimbare domeniu principal de activitate

Acte necesare:

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • certificatul de înregistrare în original
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Activare/dezactivare CAEN

Acte necesare:

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • toate certificatele constatatoare emise de Registru
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Adaugare CAEN

Acte necesare:

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Cesiune Interna Părţi Sociale

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Majorare de capital

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • daca se majoreaza capitalul prin primirea de nou asociat, copia supa actul de identitate al acestuia
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Cesiune Externa de Parti Sociale (Vanzare SRL)

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • copii după actele de identitate ale noilor asociati si administratori
 • ștampila societăţii
 • actul constitutiv al societatii
 • executie in 30-35 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Numire/Revocare administrator

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor actuali
 • copie după actele de identitate ale noului administrator
 • ștampila societăţii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei

Suspendare activitate firmă

Acte Necesare

 • copii după actele de identitate ale asociatilor si administratorilor
 • copie după certificatul de înregistrare a societăţii
 • toate certificatele constatatoare emise de Registru
 • ștampila societăţii
 • executie in 3-5 zile lucratoare
 • onorariu Pro Conta: 200 lei