office@pro-conta.ro
UTILE
Noutăți
http://pro-conta.ro/wp-content/uploads/2013/11/tanar.jpg
Tinerii cu studii în finanţe câştigă peste 400 de euro la început de carieră
Specialiştii în finanţe care abia ies de pe băncile facultăţilor pot câştiga încă din primul an de activitate salarii mai mari cu aproape 100 de euro faţă de venitul mediu net pe economie al angajaţilor români, care este de aproximativ 350 de euro net lună. Salariile celor care lucrează de mai puţin de un an […]

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.

 

Principalele obiective ale acestui program sunt:

 • reprezentate de stimularea şi dezvoltarea structurilor economice private înfiinţate de către femei
 • facilitarea  accesului acestora la finanţare
 • creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare
[box type=”white”]

Beneficiari eligibili

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii:

 •   au cel  mult 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la  data înscrierii în Program;
 •  cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 50% din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante, sau reprezentantul persoanei fizice autorizate (PFA)/întreprinderii individuale (II)  care desfăşoară activităţi economice, să fie femeie;

 •  şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale; au sediul, sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 •  nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 •  au obţinut cel puţin 60 puncte în urma completării on-line a planului de afaceri, conform modelului şi criteriilor prevăzute.
[/box] [box type=”white”]

Tipuri de ajutor financiar

      Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea  alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi  nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.

     Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

 • achiziţionarea de echipamente tehnologice;
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale etc;
 • achiziţionarea de bunuri: mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • achiziţionarea de echipamente IT;
 • mijloace de transport marfă;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • promovarea on line a activităţilor, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic, promovarea prin spoturi publicitare în media;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
[/box]
[box type=”shadow”]

Cum se fac înscrierile?

 • Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
 • Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu 7 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
 • Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare.
 • În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 7 zile de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.
 • Calcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.[/box]

Mai multe detalii puteţi găsi şi în proiectul de procedură ataşat mai jos.

Documente
Utile

STATUT: Proiect de procedură afişat. Se aşteaptă versiunea finală şi apoi deschiderea înscrierilor.